לוגיקה

קורס לתואר ראשון, בן-גוריון, סתיו 2022 bgu web page

תקציר

מערכת אקסיומות לתחשיב הפרדיקטים. משפט השלמות ומשפט הקומפקטיות. מבוא לתורת המודלים: משפטי סקולם–לוונהים ותתי מבנים אלמנטריים. כריעות ואי-כריעות של תורות. משפט אי השלמות הראשון של גדל.

רשימות (מתעדכן מדי פעם, עדכון אחרון: 2022-11-29 )

מטלות

להגשה עד רביעי בערב שבוע אחרי שניתנו: