מבוא לתורת המודלים

פורסם:

קורס מתקדם, בן-גוריון, אביב 2018 bgu web page

תקציר

הקורס יעסוק במספר מושגים בסיסיים בתורת המודלים:

  • חילוץ כמתים
  • שימושים באלגברה לרבות שדות סגורים אלגברית ושדות סגורים ממשית
  • טיפוסים ומודלים רוויים

בהינתן זמן מספיק ניגע בנושאים הבאים:

  • השערת Vaught והניתוח של Morley של מודלים בני מניה
  • תורות $\omega$-יציבות ודרגת מורלי
  • גבולות Fraisse
דרישות קדם

סטודנטים צריכים להכיר ולהרגיש בנוח עם המושגים הבאים: שפות, מבנים, נוסחאות, תורות, משפט השלמות של גדל ומשפט הקומפקטיות.